Εισηγητής: Παρασκευή Ράτη
Διάρκεια : 35-40 λεπτά / 1 φορά την εβδομάδα
Κόστος : 45ε+ φπα/ μήνα

Η Πιανιστική Προπαιδεία είναι ιδανική για όσα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το πιάνο και λειτουργεί εξαιρετικά ως πρώτη γνωριμία με το όργανο.

Η Προπαιδεία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η μουσική καλλιέργεια, τα παιδιά εξοικειώνονται με τους ήχους και το ρυθμό φυσικά, βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι, αυτοσχεδιάζουν και ανακαλύπτουν τον νέο κόσμο που ανοίγεται μπροστά τους, τον κόσμο της μουσικής!